Ditt levnadssätt skiljer sig lite när du har en funktionsnedsättning.

0 Comments

. Det blir annorlunda då du behöver hjälp med olika behov som du är hindrad från att klara av på egen hand. Alla har rätt till ett gott liv och det är med samma tänk som det i dag finns föreningar som arbetar för personlig assistans och att hjälpa de som lever med en funktionsnedsättning. På vår blogg, så vill vi lära ut och ge kunskap om https://assistansblogg.se . Vi skriver och berättar om både hur det är att arbeta med personlig assistans, men även hur det är att ha en funktionsnedsättning som gör att du är i behov av assistans i vardagen. Det är viktigt för oss att ge klarhet kring vilka instanser som finns och vad som berör ersättning, typ av assistans och vem som är berättigad till det.


Leave a Reply

Your email address will not be published.