Personlig assistansersättning

Others

Assistansersättning är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.
Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av personlig assistans. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av personlig assistans är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Vad är personlig assistans? - Välkommen till Calluna Assistans
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
I det första steget, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan meddelar på sin hemsida att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då är nästa steg att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in rapporter och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har inneburit innan dittsvar om godkändersättning https://assistansblogg.se/.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Hur du än väljer att göra med din personliga assistans. Om du väljer att hyra in ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det mer generella valet är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av assistansersättning behöver du göra en ansökan om assistansersättning innan du fyller 65 år. Är fallet att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.

 

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*